Jeugdbrandweer

 

Jeugdbrandweer 
In Nederland zijn meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen actief. In deze korpsen worden jongens en meisjes een aantal aspecten van het brandweervak bijgebracht. Daarbij is een van de doelstellingen dat kinderen door kunnen stromen naar de vrijwillige- of beroepsbrandweer. Zo zijn bij een groot aantal brandweerkorpsen mensen werkzaam die hun brandweercarriere bij de jeugdbrandweer zijn begonnen. Het gaat hierbij niet alleen om brandweerkorpsen met een jeugdbrandweer maar ook bij korpsen die geen jeugdbrandweer hebben zijn mensen in dienst die elders bij de jeugdbrandweer begonnen zijn.

De jeugdbrandweer wordt daarom gezien als de kweekvijver voor de "volwassen" brandweer. Vandaar dat steeds meer gemeenten en brandweerkorpsen de stap maken om een jeugdbrandweerkorps op te richten.

Voordat de stap naar de "volwassen" brandweer gemaakt kan worden hebben de kinderen bij de jeugdbrandweer meeestal een opleidingsperiode van 5 tot 6 jaar achter de rug.

Leden in de leeftijd tussen de 12 en de 15 jaar zijn junioren. Vanaf het jaar dat een jeugdlid 15 is kan hij of zij meedoen bij de aspiranten. Na het jaar dat het jeugdlid 18 is geworden mag hij of zij niet meer meedoen met de jeugdbrandweer maar met een pré solliciteren bij een vrijwilligers, beroeps of bedrijfsbrandweerkorps.

De jeugdbrandweer heeft voor de opleiding van de jeugdleden ook professionele lesboeken beschikbaar. Voor de junioren is er een boek waar kort en bondig uitleg wordt gegeven over een groot aantal onderdelen van de brandweeropleiding Manschap A. Voor de aspiranten is gekozen om een leerboek te ontwikkelen dat wat op een groot aantal onderdelen gelijk is aan het lesboek van de brandweeropleiding tot Manschap. Met dit laatste kunnen de jeugdleden worden voorbereid op een toekomst bij de "volwassen" brandweer.

De Jeugdbrandweer Krimpenerwaard bestaat uit leden van de korpsen: Schoonhoven, Bergambacht, Haastrecht, Stolwijk, Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJssel. Zij oefenen 1 keer in de 2 weken op telkens een andere post. De groep is verdeeld in junioren en aspiranten en die oefenen dan ook appart